Swedish Kungsörs Båtvarv AB English

Historia om Kungsörs Båtvarv

Bild Det nuvarande varvet vid Tegeludden byggdes 1939.

Det första varvet i Kungsör grundades av Oscar Schelin år 1914. Året därpå var han med och bildade Kungsörs segelsällskap och fick beställning på sällskapets första lottbåt, en 22 kvm skärgårdskryssare med måtten 8,70 x 1,63 m. Båten kostade 550 kr att bygga. O. Schelin var vid det tillfället endast 19 år. Detta var han första "stora båt" och inledningen till en oändlig ström av båtar som lämnat Kungsörs varv.

KSS lottbåt, en 22 kvm skärgårdskryssare, byggdes i ett farbror Görans vagnmakarskjul beläget långt från vattnet och bars med hjälp av sällskapets medlemmar genom halva Kungsör till Arbogaån för att sjösättas. Roddbåtar, små motorbåtar samt lottbåtar byggda till segelsällskapen, lämnade på detta sätt vagnmakarskjulet, som snart blev för trångt.

1918 köpte Oscar Schelin en tomt och uppförde ett eget båtvarv mittemot Kungsudden på en f d skrothög. Trots sin ungdom etablerade han sig som båtbyggare och hade tre man anställda. Här byggde man bland många andra båtar ett antal SK 22:or ritade av K.E. Sjögren.

1921 fick Oscar Schelin av Kungliga Kommerskollegium ett stipendium till en tvåårig utbildning i Amerika. Stipendiets belopp var 1000 kr och skulle räcka till resa och uppehälle. 800 kronor slukades av resekostnader. Åtta månader senare återvände han till Kungsör med omdömet: "Amerikanarna var duktiga på seriebyggda båtar men kunde inte mäta sig med med svenskt båthantverk när det gällde finish och kvalitet."

Bild Oscar Schelin 1895 - 1980

Bild 22 kvm kappseglare. Konstruktör: K E Sjögren. Oscar Schelins första lottbåt som byggdes i farbror Görans verkstad, 1915.

Bild KSS lottbåt 1915. Bakom Sofiabron ligger Oscars Barndomshem där fadern var brovakt.

Bild Kappsegling på 1920-talet

Bild Varvet vid Kristineberg.KSS - Kungsörs Seglarsällskaps lottbåt, 1924.

Bild Varvet vid Kristineberg sett från Arbogaån. Framför ligger Erik Sörbergs SK 40 Milonga byggd 1925.

Bild Båtarna blir större och takhöjden krymper i lokalerna, Kristineberg 1936.

Bild INT. 5A. Lottbåt KSSS År 1937. Framför varvet i Kristineberg.

Bild En 30:a bogseras med dubbla lastbilar till bangården för export till utlandet. År 1938.

Ytterligare ett varv var urvuxet.1922 köpte Oscar Schelin ett bit mark i Kristineberg. Platsen låg uppströms broarna men var ingen idealisk plats för varvsverksamhet. Trafiken på Arbogaån var intensiv och strömmen stark. Pråmsläp skockade ihop sig i väntan på broöppning. Pråmar drev in i varvets slip med ständiga reparationer som följd.

Trots det besvärliga läget lämnade många prisbelönta segelbåtar varvet, båtbyggen som gav Oscar Schelin berömmelse såväl i Sverige som utomlands.

1936 byggde Kungsörs varv en såganläggning med bl a en blocksåg. Sågverket hade större kapacitet än vad varvet krävde och åtog sig legosågning åt andra varv samt till andra träimportörer. Ekstav till parkettgolv var ytterligare en produkt som lämnade sågen.

Båtarna hade med tiden blivit allt större. Takhöjden räckte inte och byggena växte ur de gamla lokalerna. Sjösättningarna blev svårare bland pråmsläpen och annan båttrafik som också hade ökat i omfattning.

Kungsörs båtvarv var under 1930 och 1940 talet Sveriges största tillverkare av båtbeslag. Varvet tillverkade modellerna och Sörbergs Armaturfabrik i Kungsör gjöt beslagen i brons. Varvet tog sedan över och bearbetade råmaterialet till glänsande vackra beslag. Ett stort urval av dessa brons- och mässingsbeslag finns fortfarande på varvets vind och är till försäljning.

1938 köpte Oscar Schelin mark vid Tegeludden beläget vid Arbogaåns mynning. Här uppfördes en 600 kvm stor byggnad för vinterförvaring av båtar samt en 100 m lång slip. Omfattande muddring skapade en perfekt hamn. 1939 var det dags för ny flytt. Varvet flyttade från Kristineberg till Tegeludden där det fanns gott om plats att expandera. Varvet hade fått en allt mer svällande orderbok och dessutom en fartygsbeställning av svenska marinen.

Minsveparna M10 samt M 23 sjösattes från varvets slip 1941. Dessa var byggda i mahogny och ek. Till alla mahognyälskares förskräckelse målades de färdiga skroven i Marinens föga upphetsande grå färg.

Under andra världskriget beställde Tyskland 45 st fiskebåtar av Svensk Båttjänst. Beställningen fördelades på olika småbåtsvarv i Sverige. Fyra av dessa fiskefartyg byggdes av Kungsörs bårvarv.

Bild Första huset på nya varvstomten vid Tegeludden år 1938. A. Edvald Olssons 95 Ostsee på väg in för vinterförvaring.

Bild Avverkning av Ek i Älghagen till minsveparna. Skogen var planterad av kronan för sjöfarten. Från vänster Per Schelin, Nils-Erik Granberg och Göran Schelin.

Bild I ek och mahogny byggdes två svenska minsvepare på varvet, år 1939-1940.

Bild Två av fyra fiskefartyg byggda för Tyskland under 1940-talet.

Bild Högt till tak. Interiör från det nya varvet vid Tegeludden, 1942.

Bild Direktör Rygaards Havskryssare Sankt Anna sjösätts år 1943.

Bild Ek- och mahognylager vid Tegeludden, 1946.

Bild SK 22a till båtutställning på Ostermans Marmorhallar Stockholm 1946. Säckarna på bilarna är bränsle till gengas agrigaten.

Bild Livräddningsbåten Stocka, byggd för Norrland 1948.

Båtar med världsrykteSegelbåtar från Kungsörs varv exporterades över hela världen. Varvets goda rykte gjorde att ledande konstruktörer anlitade varvet vid Arbogaån.

Till Amerika levererades ett stort antal båtar, däribland 20 st "Ljungströmare" som med sin annorlunda konstruktion väckt stort intresse i det stora landet.

Bland de mest uppmärksammade svenska båtar som byggts på varvet är de som byggdes till Lasse Thörn. Det var tre st A 22 or samt fem st 5:5or, som alla kom att heta Rush. Den första Rush, sk 22, byggdes 1936. Den sista, Rush Vlll, byggdes 1968 och var även det sista träbygget som lämnade varvets slip.

5:5an Rush V Tog guld i OS Melburn 1956. Rush Vll tog silver Tokyo 1964.Fem båtar av de 5:5or som tävlade i Tokyo var byggda på Kungsörs varv.

Bild Ljungströmaren Elly under segel år 1950. Byggd för export till USA.

Bild 5,5 m yacht utanför nuvarande plastverkstad, 1959. I sittbrunnen Oscar Schelin.

Bild SK. 22 byggd för export till Chicago år 1959. Färdig för provsegling. Från Vänster: Lasse Thörn, Per Schelin och Oscar Schelin.

Bild Oscar Schelin vid bygget av en 5:5a år 1962.

Bild Tre stycken 5:5or under byggnad.

Bild Schelinkryssare. Den sista av fyra träbåtar som byggdes och blev plugg för kommande byggen i plast. Båtmässan i Älvsjö 1968.

Oscar Schelins son, Per, hade 1961 ritat och byggt en segelbåt med måtten 8.50 x 2.50 m, för den tiden ganska imponerande mått. Med denna som förebild ritade Oscar Schelin en båt med måtten 10,56 x 2,72 m och kallade skapelsen Schelin-Kryssaren. Den första båten var klar för sjösättning 1964. Varvet byggde fyra stycken av denna konstruktion i mahogny. Den sista blev plugg för kommande plastbyggen. Schelinkryssare i plast tillverkades i Köping, träinredningen färdigställdes dock i Kungsör. Senare övertogs fabrikationen av Norrbottens plastindustri i Karlsvik.

En mer utförlig beskrivning över Kungsörs båtvarv och Oscar Schelin finns att läsa i bland annat Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtars årsskrift 1984, författad av Jannike Henrikson.

Kungsörs Båtvarv AB
Fredsgatan 22
736 32 Kungsör

Personuppgiftershantering
- GDPR

Copyright © 2015.
Kungsörs Båtvarv AB.