Swedish Kungsörs Båtvarv AB English

Logga

MenyLongitud 16°48`08
Latitud 59°29´17

Välkommen

Längst in i Mälaren hittar du Kungsörs Båtvarv. Kanske är vi mer kända som Schelins Båtvarv efter vår grundare, den smått legendariske båtbyggaren Oscar Schelin. Vi är sveriges äldsta familjeägda båtvarv och är nu inne på fjärde generationen båtbyggare i familjen. Idag är vi ett modernt varv med den genuina båtbyggartraditionen väl förankrad efter 100 års verksamhet.

Här kan du få hjälp med reparationer och ombyggnationer av såväl trä- som plastbåtar. Du kan vinterförvara din båt i någon av våra båthallar och ha din sommarplats vid våra skyddade bryggor i Kungsör. Om du vill kan du lämna din båt i hamnen på hösten och hämta den vårrustad och sjösatt på våren.


Området

Varvsområdet

Hamn

Verksamhetspolicy

Kungsörs Båtvarv AB ska vara en prioriterad samarbetspartner när det gäller alla förekommande tjänster kopplat till förvaring, reparation och underhåll av framför allt fritidsbåtar. Tjänster och produkter skall levereras med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och med ett uttalat kvalitetsfokus. Företaget skall sträva efter en noll-vision när det gäller arbetsrelaterad ohälsa. Detta är en förutsättning för Kungsörs Båtvarv AB´s utveckling och långsiktiga överlevnad.

  • För att uppnå detta ska Kungsörs Båtvarv AB:
  • Alltid leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet och i rätt tid.
  • Alltid uppfylla lagar och bindande krav från våra intressenter
  • Hålla lokaler, maskiner och verktyg i gott skick.
  • Tillse att alla våra anställda skall ta ansvar för sin egen kvalitet samt vara engagerade i kvalitets- och miljöarbetet.
  • Genom utbildning tillse att de anställdas kunskapsnivå behålls och förbättras.
  • Tillse att ordning och reda råder i företaget
  • Ha bra kommunikationer med kunden.
  • Ständigt utveckla vårt kvalitets- och miljöledningssystem.
  • Arbeta med att minska andelen ”döda fisken” kemikalier.

Kungsörs Båtvarv AB
Fredsgatan 22
736 32 Kungsör

Personuppgiftershantering
- GDPR

Copyright © 2015.
Kungsörs Båtvarv AB.